Teabreak Grand Opening  Thời Trang “🅨🅐🅝 🅨🅐🅝 🅢🅣🅞🅡🅔 ” – Địa chỉ : 101 Nguyễn Hoàng – Hải Châu – Đà Nẵng.

Teabreak Grand Opening Thời Trang “🅨🅐🅝 🅨🅐🅝 🅢🅣🅞🅡🅔 ” – Địa chỉ : 101 Nguyễn Hoàng – Hải Châu – Đà Nẵng.

Teabreak Đà Nẵng

𝐕𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐨𝐢 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐧𝐠 𝟑𝟖 đ𝐨̣̂ đ𝐞̂́𝐧 𝟒𝟎 đ𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐨́ 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐦𝐞̣̂𝐭 𝐦𝐨̉𝐢.

Teabreak khai trương

Teabreak khai trương

𝐓𝐞𝐚𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐨̛̉ 𝐛𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮. 𝐗𝐮𝐚 𝐭𝐚𝐧 đ𝐢 𝐜𝐚́𝐢 𝐧𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐢̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐞́𝐩 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐚̀ 𝐩𝐡𝐞̂…𝐯𝐯 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐝𝐞̂̃ 𝐜𝐡𝐢̣𝐮 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢 𝐡𝐨̛𝐧.

Dịch vụ tổ chức sự kiện teabreak trọn gói tại Đà Nẵng

☎️Hotline: 0898 77 87 97 (call/ imess/ zalo)
🏡Address: 12C Phạm Viết Chánh – TP Đà Nẵng

Chia sẻ bài viết

0898778797