Teabreak Grand Opening  Thời Trang “??? ??? ????? ” – Địa chỉ : 101 Nguyễn Hoàng – Hải Châu – Đà Nẵng.

Teabreak Grand Opening Thời Trang “??? ??? ????? ” – Địa chỉ : 101 Nguyễn Hoàng – Hải Châu – Đà Nẵng.

Đánh giá bài viết

Teabreak Đà Nẵng

??̛́? ??̣̂? ???̛̀? ???̂́? ?? ??̛́? ??̀ ??̂́? ??̆́?? ??́?? ?? đ?̣̂ đ?̂́? ?? đ?̣̂ ???̛ ???̂́ ??̀? ??̣? ??̣̂? ???̂̉? ???? ???̛?̛?? ??́ ??̃ ??̀? ??? ???̛̃?? ???̛?̛̀? đ?̂́? ???? ??? ???? ???̛?̛?? ??̂́? ??̣̂? ??̉?.

Teabreak khai trương

Teabreak khai trương

???????? ???̂́? ???̣̂? ?̛̉ ??̛̃? ???̣̂? ??̀ ??̣̂? ???̣̂? ???́? ??̛̃? ???̣̂?. ??? ??? đ? ??́? ??́?? ??̉? ??̀? ??̀ ??? ???̛̃?? ??̣ ???́?? đ?̂́? ??̛́? ???̂̉? ???? ???̛?̛??, ??̆̀?? ???̛̃?? ??́?? ???̀ ??̛?̛́? ?́? ???́? ??̂? ??? ??̀ ???̂…?? ???́? ???́?? ??̀?? ??̃ ??̂̃ ???̣? ??̛? ????̉? ??́? ??̛?.

Dịch vụ tổ chức sự kiện teabreak trọn gói tại Đà Nẵng

☎️Hotline: 0898 77 87 97 (call/ imess/ zalo)
?Address: 12C Phạm Viết Chánh – TP Đà Nẵng

Chia sẻ bài viết

0898778797